Kontakt

Kontakt

Tu nájdete všetky dôležité kontaktné údaje a adresy našich predajní.

Anastázia Panáková – Zlatníctvo Panaks
T.G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 14 049 571
DIČ: 1020 315 978
IČ DPH: SK 1020 315 978

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK7609000000000041741227
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu v Trenčíne. Živnostenský register č.: 309-3954.

Kontaktný

formulár

Predajňa Zlatníctvo Panaks

Kamenné

predajne

Tešíme sa na vás i v našich predajniach v Trenčianskych Tepliciach a Novom Meste nad Váhom.

Zlatníctvo

Panaks

Námestie Slobody 6/7,
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Pondelok9:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Utorok 9:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Streda 9:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Štvrtok 9:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Piatok 9:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Sobota 9:00 - 12:00
Nedeľa ZATVORENÉ

Klenoty

Panaks

T. G. Masaryka 21,
914 51 Trenčianske Teplice

Pondelok 9:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Utorok 9:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Streda9:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Štvrtok 9:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Piatok 9:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Sobota 9:00 - 12:00
Nedeľa a sviatkyZATVORENÉ

Pozrite si ponuku

našich produktov.

error: Upozornenie: Obsah je chránený proti stiahnutiu!